EMPIRIA Magazin – Kuliffay Hanna írása

Napi Magyarország. 1999 június

 

AMERIKA BIZTONSÁGA ÉS A KINAI KÉMEK

 

"Uraim, önök szükségtelenül aggódnak az orosz kommunizmus miatt" -- jelentette ki több mint fél évszázaddal ezelőtt Harry Truman volt amerikai elnök a jaltai-egyezménynek a szovjetek által történő sorozatos megszegését felülvizsgáló szenátusi bizottság előtt. Hasonlóképpen szükségtelennek ítélte Clinton elnök a kongresszus kínai kémkedések miatti aggodalmát, sőt, egy áprilisi beszédében "karikatúrának" nyilvánította azt a hivatalos helyzetelemzést, amely szerint Kína előbb-utóbb katonai veszélyt jelenthet az Egyesült Államokra nézve.

A történelmi analógiánál maradva, Sztálin a II. világháború alatt megszakítás nélkül folytatta kémhálózatának kiépítését az ideiglenesen szövetségessé vált országokban, igy az USA-ban is, előkészületként arra az időre, mikor a németekkel való leszámolás után ismét ellenségek lesznek. A lenini-sztálini eszmék és gyakorlat letéteményeseként Peking a nyitás éveiben és azóta is folyamatosan építi be kémeit az USA-ba -- nyilvánvaló előkészületként egy esetleges katonai konfrontációra. Felelőtlenül naiv, sőt irracionális elképzelés, hogy mivel Kína Amerika fontos piaci partnere lett, cserébe le szándékozik mondani világhatalmi terveiről. A kínai stratégiai szándékok félreismerése még nagyobb veszélyt rejt magában mint hajdan az orosz törekvések negligálása.

A kínai miniszterelnök április eleji Washingtoni látogatása idején Clinton került minden számon kérő konfrontációt azzal az indokolással, hogy Netanyahuval sem feszítette a húrt a kormány a hasonlóképpen veszélyes Pollard kémkedési botrány kapcsán. Ez különben -- szintén az elnök szerint -- jeles bizonyítékként szolgált, hogy nemcsak Kína, de a baráti Izrael(*1) is kémkedik az USA-ban. A vállvonogatásnak is beillő kijelentés felzúdulást váltott ki a kongresszusban, sőt a médiában is -- végre átirányítva a figyelmet Monica Lewinsky szivarigényéről a CIA kémelhárítási részlegének  súlyos kudarcára.

"A kínai kémek a Rosenberg házaspár óta a legkomolyabb veszélyt jelentik az amerikai nemzetbiztonságra nézve," -- nyilatkozta Tim Hutchinson, Arkansas állam republikánus szenátora. A januárban elkészült, azóta nagyrészt kiszivárogtatott, de hivatalosan csak a napokban közreadott 700 oldalas Cox-jelentés (a vizsgálati bizottság elnöke, Christopher Cox szenátor neve után. K. H.), amely Peking leleplezését és az állambiztonság ellenes  károk felmérését vette célba, még Bill Richardson, Clinton energiaügyi minisztere szerint is "félelmetes dokumentum". Kína a laza ellenőrzésű kutató laboratóriumokból gyakorlatilag megszerezte Amerika legkorszerűbb hadászati titkait, beleértve a XXI. századot jelentő katonai célzatú nukleáris és termonukleáris technológiát is. Csak idő kérdése, hogy Kína pontosítsa és korszerűsítse az USA mega-városai felé irányzott interkontinentális rakétaarzenálját.

Amihez Peking nem jutott hozzá kémei révén, azt a londoni Financial Times beszámolója szerint megvette (az amerikai technológiát korábban megszerzett) Izraeltől, vagy a nemzetvédelmi törvényeket lelkiismeretlenül kijátszó amerikai üzletemberektől. A Cox-jelentés a nemzetbiztonságot veszélyeztető export akciókkal is részletesen foglalkozik.

Kijelölt kongresszusi bizottságok évek óta figyelemmel kísérnek bizonyos Clinton elnök által jóváhagyott speciális export engedélyeket, amelyeket két Kínában beruházó high-tech vállalat, Loral Space and Communication Ltd. és Hugh Electronics részére állítottak ki távközlési műholdak szállítására. A New York Times szerint az Igazságügyi Minisztérium tiltakozott az engedély megadása ellen, sőt kriminológiai vizsgálatot követelt, mert alapos gyanú merült fel, hogy a két vállalat fontos, katonai célokra is felhasználható technológiát juttat Kína kezére. A Fehér Ház ennek ellenére zöld utat adott az exportáláshoz -- állítólag politikai célzattal: az üzletpolitikai lazítás a Washington és Peking közti leszerelési tárgyalások menetét volt hivatott elősegíteni, ugyanakkor (megkötések révén) a Pakisztánba és Iránba irányuló kínai rakétaexportot volt hivatott megakadályozni. Kína azonban utólag fittyet hányt a megállapodás idevonatkozó kitételeinek, aminek tragikus következményeként valóságos nukleáris fegyververseny indult meg Ázsiában -- egyelőre felmérhetetlen következményekkel.

Republikánus politikusok nyíltan hangoztatták a vádat, miszerint a high-tech cég, Loral Space elnöke, Bernard Schwartz megvásárolta az exportengedélyt Clintontól, vagy legalábbis olyan helyzetet teremtett, hogy az elnök nem mondhatott neki nemet. 1996-ban ugyanis Bernard Schwartz volt a Demokrata Párt egyes számú donora. Párt illetékesek és a Fehér Ház természetesen tagadják, hogy az export-licence megadása és Schwartz úr nagylelkű adakozása között bárminemű összefüggés lett volna, ami persze nem csökkenti döntő felelősségüket, amiért Kína egyre pontosabban tudja irányítani New Yorkot és Los Angelest célba vevő rakétáit.

Ha kevesen is, de voltak, akik már a Cox-jelentés nyilvánosságra hozatala előtt is kongatni kezdték a vészharangot. Kenneth Timmerman a Pekingi Pentagon című tanulmányának kutatásai során szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a Clinton-kormány és azon belül is fő helyen a volt védelmi miniszter, William Perry, végzetes hibákat követtek el az USA biztonsága ellen. "A fejlett technológia, amely Kínába került, minden kétséget kizáróan a hadi képességeik továbbfejlesztését szolgálta. Ha Kína a XXI. században Amerika stratégiai ellenfelévé válik -- ahogy számos kínai katonai szakértő jósolja -- akkor majd ugyancsak hálásak lehetünk Perry úrnak, amiért segítséget nyújtott nekik a korszerűsödés útján," -- írja Timmerman. Vészharangjának kongása azonban beleveszett a Lewinsky-botrány kakofóniájába, mialatt a nemzetbiztonságot veszélyeztető információ-áradat minden akadály nélkül hömpölygött tovább Peking felé.

*1 Az  1985-ben letartóztatott zsidó származású amerikai állampolgár, Jonathan Pollard az USA haditengerészetnél betöltött poziciója révén százával juttatott titkos dokumentumokat és zárolt hadiinformációt izraeli megbízottjainak, akik Yitzhak Shamir miniszterelnöknek a Szovjet Unióval kötött stratégiai kooperációs egyezségére alapozottan továbbították a legtitkosabb anyagot Moszkvának. 1992-ben a Bush adminisztráció nyilvánosságra hozta, hogy az izraeli kormányok a megelőző két évtized során az Államokban kifejlesztett titkos nukleáris technológiát exportálták nemcsak a Szovjet Únióba és Kínába, de Iránba és Dél-Afrikába is.   Clinton arra utalt, az FBI legalább egy tucat esetről tud, amelynek során kémkedő amerikai hivatalnokok nemzetbiztonsági szempontból jelentős titkosított információt adtak ki Izraelnek. Bárminemű "politikailag káros konfrontáció elkerülése végett" azonban ezek közül egyetlen ügy sem jutott el a hivatalos felelősségre vonásig.

Addenda:

A liberális Mother Jones magazin értékelése szerint 2000-ben az amerikai fejlett technológiát Kínának kiárusító Loral Space CEO, Bernard Schwartz, ismételten az első tíz megadonor között szerepel a Demokrata Pártnak adakozók, és ezen keresztül a törvényfelettiséget megvásárlók listáján -- bár ezúttal csak a második helyen.

További információ ebben a témában: Kínába kiszivárogtatott atomtitkok című cikkben

 

VISSZA az EMPIRIA Magazin 90-es Évek rovatának címjegyzékéhez

VISSZA  az EMPIRIA Magazin nyitólapjára